Educatie

Beeldtaal

De hang naar tekst is een belangrijk speerpunt in het onderwijs. Schrijven leert immers iedereen op school waardoor communicatie met elkaar over het algemeen als makkelijk wordt ervaren. Beelden zijn echter ook een belangrijke vorm van communicatie, al wordt deze vorm niet altijd op waarde geschat.

Het produceren van beelden wordt vaak beschouwd als een ondergeschoven kindje. Als het er al van komt dat er beelden worden gemaakt, dan ziet dat eruit alsof een grote groep heeft geprobeerd iets na te maken, en krijg je meerdere werken met eenzelfde uitstraling. Het is makkelijk te achterhalen welk origineel ze voor zich hebben gehad. Het aspect uniciteit verdwijnt echter terwijl dit bij vakken als tekenen, handvaardigheid en Beeldende Vorming juist zo belangrijk zou moeten zijn.

Daarnaast ligt vaak de nadruk om een (kunst)werk te maken dat men als mooi beschouwt. Dit is een verlangen dat men altijd in zich heeft. Deze waardering zou echter losgelaten moeten worden om de fase van experimenteren zo lang mogelijk aan te houden zonder belang te hechten aan het eindresultaat.

Kunst biedt een meervoudig perspectief op de wereld en kinderen leren dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben en dat vragen meer dan één antwoord hebben. Het voornaamste doel is om een veranderingsproces in te zetten waarbij je als mens verrijkt wordt door nieuwe inzichten en je op die manier kan ontwikkelen tot een evenwichtig persoon.

Kunst heeft dus wel degelijk invloed op jou als mens om te kunnen inspelen op de voortdurend veranderende samenleving.

Missie

Door ‘achter het verhaal’ te kijken kom je tot de kern. Soms is het moeilijk om woorden te vinden en juist dan biedt beeldtaal een uitkomst.

Educatie

Het voornaamste doel is een veranderingsproces in te zetten waarbij je als mens verrijkt wordt. Zo kun je je ontwikkelen tot een evenwichtig persoon

In opdracht

Ben je die witte muur achter je bank een beetje zat? Of wil je je kantoor opfleuren? Ik kom graag langs om te kijken wat ik voor je zou kunnen maken.

Contact

Of je nu op zoek bent naar een gastdocent, een workshop, input voor nieuwe lessen of zin hebt om zelf de penselen ter hand te nemen. Vertel maar, ik luister.

© 2019 Achter het verhaal | Webdesign Buro Blûn | Algemene voorwaarden | Privacy